Nu är höstterminen igång på på kårens alla avdelningar. Vi är extra glada för att kåren denna terminen har fått tillökning med ett utmanarlag, välkomna Vagabonderna!