Våra avdelningar

Scoutverksamheten i Sverige delas generellt in i olika utvecklingsnivåer, som även har en viss åldersanknytning. Läs mer om utvecklingsnivåerna här. Inom respektive nivå kan det finnas en eller flera avdelningar, beroende på hur stor kåren är. En sådan avdelning har ett eget namn och består oftast av 15-25 scouter. Det här är alla avdelningar i Brobergska Scoutkåren.

Löparna

Spårarnivå (8-9 år), Vasastan

Som spårarscout lär man sig genom att leka, göra och reflektera. Vi försöker vara ute mycket på våra möten och vi arbetar i små grupper, patruller. Ett par gånger per termin har vi övernattningar eller annan helgaktivitet, ofta tillsammans med vår systeravdelning på Kungsholmen. Mer info på Löparnas sida >>

Spejarna

Spårarnivå (8-9 år), Kungsholmen

Som spårarscout lär man sig genom att leka, göra och reflektera. På Kungsholmsavdelningen är vi ute varje möte och vi arbetar i små grupper, patruller. Ett par gånger per termin har vi övernattningar eller annan helgaktivitet, ofta tillsammans med vår systeravdelning i Vasastan.

Stigfinnarna

Upptäckarnivå (10-11 år), Vasastan

Upptäckarscouter klarar det mesta, de kan göra upp eld och laga mat på stormkök. Efter att ordentligt ha lärt sig och övat på att hantera kniv, såg och yxa tar upptäckaren knivbeviset och kan därefter ha med sig egen kniv på hajker och övernattningar. Som upptäckare löser man problem, leker och tävlar med patrullen som bas. Stigfinnarna har möten både utomhus och i lokalen.

Skogsströvarna

Upptäckarnivå (10-11 år), Kungsholmen

Upptäckarscouter kan klara det mesta, de kan göra upp eld och laga mat på stormkök. Efter att ordentligt ha lärt sig och övat på att hantera kniv, såg och yxa tar upptäckaren knivbeviset och kan därefter ha med sig egen kniv på hajker och övernattningar. Som upptäckare löser man problem, leker och tävlar med patrullen som bas. Skogsströvarna är utomhus varje möte.

Rallarna

Äventyrarnivå (12-14 år), Vasastan-Kungsholmen

Som äventyrarscout behärskar man alltmer av friluftslivets olika delar i form av att planera och genomföra hajker, bygga vindskydd och ha kännedom om naturen. Äventyrare är också en skojande, resonerande och reflekterande skara vilket inte minst märks sena kvällar vid lägerelden.

Rovdjuren

Äventyrarnivå (12-14 år), Vasastan-Kungsholmen

Som äventyrarscout behärskar man alltmer av friluftslivets olika delar i form av att planera och genomföra hajker, bygga vindskydd och ha kännedom om naturen. Äventyrare är också en skojande, resonerande och reflekterande skara vilket inte minst märks sena kvällar vid lägerelden.

Vagabonderna

Upptäckarnivå (15- år), Vasastan-Kungsholmen

Som upptäckarscout behärskar man mer av friluftslivets olika delar i form av att planera och genomföra hajker, bygga vindskydd och ha kännedom om naturen. Äventyrare är också en skojande, resonerande och reflekterande skara vilket inte minst märks sena kvällar vid lägerelden.