Välkommen till Brobergska Scoutkåren!

Brobergska är en ny scoutkår med mycket erfarenhet och gamla anor. I början av höstterminen 2018 delades Scoutkåren Wallinum Väpnarna och drygt 80 % av dess medlemmar; scouter, ledare och övriga, har nu bildat Brobergska Scoutkåren. Vi har tagit vårt namn efter Emmy Gren-Broberg som var med och startade den första flickscoutkåren Wallinum. Genom namnet Brobergska återknyter vi till en del av vår scouthistoria som vi är stolta över.

Brobergska scoutkåren har totalt sex avdelningar för scouter i åldersgrupperna 8-9, 10-11, resp 12-15 år. Vi har en fin lokal på Idungatan i Vasastan där vi bedriver inomhusverksamhet men lägger en stor del av mötena utomhus i närliggande parker såsom Vasaparken och Bellevue. Vi har även avdelningar som alltid har utomhusmöten och då är Kronobergsparken på Kungsholmen den vanligaste mötesplatsen. På samtliga avdelningar finns erfarna vuxna ledare som under flera år varit aktiva i den tidigare kåren Wallinum Väpnarna.

Vi som bildat Brobergska står för en modern, inkluderande scouting som tar hänsyn till varje scouts förutsättningar. Läs mer om organisationen här. Brobergska vill ge barn och unga ett sammanhang där de kan utvecklas, ta ansvar, och möta en rolig, äventyrlig och meningsfull fritid. Vår verksamhet genomsyras av respekten för vår gemensamma miljö och för alla människors lika värde, rättigheter och individuella särart.

Brobergska strävar efter ett samarbete inom kåren som kännetecknas av en tydlig och ärlig kommunikation, demokratiska beslut och gemensamt arbete för att genomföra dem. Kåren och den scouting vi bedriver vilar på en gemensam värdegrund som tydligt ligger i linje med riksorganisationen Scouternas. Vi ser positivt på att utvecklas och förnyas i takt med att nya scouter, ledare och engagerade vuxna kommer in i verksamheten.

Vi har inte bara har erfarenhet och en stolt historia utan också en spännande framtid!