Organisationen

Alla våra ledare och funktionärer (t.ex. styrelseledamöter) arbetar ideellt och gör en stor insats för scoutkåren – utan detta engagemang kan inte vår fina scoutverksamhet bedrivas. Brobergska Scoutkåren är bildad 2018 men organisationen har många års samlad erfarenhet av att leda scouting.

Vår styrelse

Kårordförande Ulrika Rotter
Vice kårordförande Maria Levin
Kassör Barbro Sköld
Ledamöter Bo Storm

Våra avdelningsledare

Löparna Mari Ljungblad  Adm: Sonja Råberg
Spejarna Elinor Hugemark
Stigfinnarna Karin Blomqvist
Skogsströvarna Ulrika Rotter
Rallarna Katharina Hemmer
Rovdjuren Magnus Heed
Vagabonderna Ylva Sjöstrand

Brobergska Scoutkåren

Organisations nr 802008-5703
Besöksadress Idungatan 9, 113 45 Stockholm
Postadress c/o Ulrika Rotter, Nötskrikevägen 26, 134 42 Gustavsberg
Kontakt info@brobergska.se