Organisationen

Alla våra ledare och funktionärer (t.ex. styrelseledamöter) arbetar ideellt och gör en stor insats för scoutkåren – utan detta engagemang kan inte vår fina scoutverksamhet bedrivas. Brobergska Scoutkåren är ombildad 2018 men organisationen har många års samlad erfarenhet av att leda scouting.

Vår styrelse

Kårordförande Ulrika Rotter
Vice kårordförande Maria Levin
Kassör Barbro Sköld
Ledamöter Ylva Sjöstrand, Anna Grönlund och Ebba Vongle

Våra avdelningsledare

Löparna Mari Ljungblad  
Spejarna Elinor Hugemark
Stigfinnarna
Skogsströvarna Jörgen Bergqvist och Erika Vanot
Rallarna Katharina Hemmer
Rovdjuren Styrbjörn Palmqvist
Vagabonderna Maria Levin
Pilgrimerna Mattias Ljunggren

Brobergska Scoutkåren

Organisations nr 802008-5703
Besöksadress Vasastan: Idungatan 9, Kungsholmen: Gambrinusgatan 4
Postadress c/o Ulrika Rotter, Nötskrikevägen 26, 134 42 Gustavsberg
Kontakt info@brobergska.se